תגיש לי Can Be Fun For Anyone

איך מגיעים לאמת: "אם אני יודעת שבאותו ארגון היו באמת פיטורים היסטריים, אני עוזבת את הנושא ולא מציקה. אם לא, אנסה לברר עם הממליץ האם המועמד פוטר באופן נקודתי והאם פוטרו אנשים נוספים במחלקתו.

In the event you made this file, remember to Take note that The reality that it's been proposed for deletion won't necessarily suggest that we don't price your form contribution. It simply means that one particular individual thinks that there is some specific difficulty with it, for instance a copyright concern.

מה משקל ההמלצה: "למכתב ההמלצה כשלעצמו איני מתייחסת, ותמיד אפנה טלפונית כדי לשמוע בעל-פה חוות-דעת מהממונה הישיר של המועמד. גם כאן צריך להיות קשובים ולהעריך את הממליץ עצמו, עוד לפני שמקשיבים לתוכן שלו. אבדוק, למשל, את מידת הרצינות של הממליץ אל פנייתי: האם הוא מקדיש לנושא זמן ומחשבה או משוחח איתי כלאחר יד, על הדרך.

In case you have not developed the media your self then you should also specify in which you observed it, i.e., most often connection to the web site in which you bought it, and the conditions of use for content from that website page. If your material is actually a derivative of a copyrighted do the job, you might want to supply the names along with a licence of the original authors at the same time.

If you produced this file, make sure you Be aware that the fact that it has been proposed for deletion doesn't always signify that we do not value your form contribution. It basically signifies that a person man or woman thinks that there is some certain problem with it, such as a copyright difficulty.

שאלה נוספת שאציג בתהליך תשאול הממליץ היא 'האם כשהשוק יתאושש תשוב להעסיק את המועמד?. ועד כמה שזה נשמע מפליא, שמעתי כבר אמירות בנוסח 'לא יודע'. תשובות כאלו, שמבטאות סוג של משיכת כתף, נותנות לך תחושה, כיוון מסוים לגבי טיבו של המועמד".

מעדיפה שמלצרית תגיש לי לשולחן כמו כן רצוי שיפנימו שאם לא ביקשו אחרת קפה אמור להגיע חם!!!

שלום, שחזרתי כמה בקשות שלך, בקשות למחיקה מהירה של טיוטה שהונחו על ערכים במרחב הערכים. תוכלי להסביר את הבקשה?

Make sure you don't forget to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with check here the nominator will likely not influence the results of the nomination. Thank you!

You should remember to answer and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator is not going to have an impact on the results of the nomination. Thank you!

Remember to keep in mind to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator will not likely have an impact on the result of the nomination. Thanks!

Hello Deror avi, as you could see at COM:UDEL, I have restored the 4 recordings. Provided that the four recordings are derived functions which are excempt from copyright limits as they are considered incidental, it'd be Most likely valuable to make a template similar to FoP-Israel which refers to COM:DM#Israel.

Classification:Beit Hect has become outlined at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can focus on no matter whether it should be saved or not. We'd appreciate it if you could potentially check out voice your feeling relating to this at its entry.

Notice that any unsourced and untagged photos might be deleted just one week after they are already uploaded, as described on standards for speedy deletion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *